Vikinc side med lenke til CV-vedlegg

På flere nettsider der en kan legge inn vedlegg som attester og andre dokument er det desverre en størrelsebegrensing. Dette er derfor et forsøk på å omgå en slik begrensing ved å benytte en lenket tilgang til denne siden. Vedleggene her er på 3 MB - 10 MB.

Vedlegget på 10 MB inneholder alle attester fra arbeid, alle vitnemål fra utdanninger og vedlegg fra kurs og annet. Det er 33 sider inkludert en innholdsfortegnelse. Vedlegget som er 7 MB inneholder attester og vitnemål. Vedlegget som er 3 MB inneholder kurs og annet.

Valid XHTML 1.0 Strict

Vikinc

Hovedsiden


Litt om meg